Doğru Işık ölçümü için Gri Kart Kullanımı

Işığı Ölçmek

Işıkölçer fotoğrafı çekilecek konunun aydınlanma şiddetini ölçen duyarlı alettir. Fotoğraf makinesinin içinde yer alan bu alet yansıyan ışığı ölçer. Fotoğraf makinelerinden bağımsız olarak, el pozometreleri de vardır ki bunlar sadece yansıyan ışığı değil gelen ışığı da ölçerler.

El Pozometreleri

Bazı ışık koşullarında, makinenin içinde yer alan pozometre yanılır. Çünkü yansıyan ışık ölçülmektedir. Ve tabi ki açık renk konular daha çok, koyu konular ise daha az ışık yansıtırlar. Doğru ve tam ölçüm için gelen ışık ölçülmelidir.  El pozometresi ile bu şekilde gelen ışık ölçülebilir.

TTL Ölçüm sistemleri

Objektifin içinden okumalı pozometreler, belli başlı dört ayrı yapıda olabilirler.

a) Merkez Ağırlıklı Ölçüm: Genellikle orta bölümden %75 kalan kısımdan ise %25 alan ölçülür. Çekilecek konu ortaya getirilerek, en doğru ölçüm yapılabilir.

b) Ortalama Ölçüm: Fotoğraf karesinin tamamı okunarak ortalaması alınır. Yanılma payı en fazla olan ölçümdür.

c) ve d) Kısmi ölçüm modu ile spot ölçüm modları ise genel olarak çok kontrastlı ışık kaynaklarının olduğu veya konunun arkadan aydınlatıldığı ortamlarda kullanılabilecek ölçüm modları. İkisinin birbirinden tek farkı ışığı okudukları bölgelerin büyüklükleridir. Spot ölçümde kadrajın ortasındaki %1-5’lik alandan ışık okunurken kısmi ölçüm modunda kadrajın ortasında kalan %10-15’lik bölgeden ışık okunuyor. Bu iki modu da tamamen belli bir bölgedeki ışığı baz alarak çekim yapmak istediğinizde kullanabilirsiniz. Mesela bir portre çekiminde modelin yüzü ışık alırken diğer yarısı ışık almıyorsa spot ölçüm modu ile ışık alan bölgeden ışık okunarak farklı etkiler yakalayabilirsiniz.

Yansıyan ışığı ölçen pozometreler, orta yoğunlukta bir griyi (%18) ya da buna eşdeğer renk tonunu doğru ölçecek şekilde tasarlanmıştır. Yani çekim yaptığımız ortamlarda orta gri yansıtma özelliği olan tonların var olacağını kabul ederek değer verirler.  Bu çoğu zaman doğrudur ve doğru ölçü alınır. Ancak bazı açık ve koyu renk tonlarında pozometre yanıltabilir. Makinemizde spot ölçüm yoksa gelen ışığı ölçmek gerekir. Bu durumda çoğu fotoğrafçı, insan teninden ölçü alır. Başka bir yöntem ise %18’lik gri kart kullanımıdır. Bu kartı kullanırken, çerçevenin tamamının kartla doldurularak ölçüm yapılması gerekir.

Işığınız bol olsun.