Fotoğraf Makinelerinin Yıllar Boyunca Gelişimine Kısaca Bakış


İlk fotoğraf çekenler aynı zamanda kendi dönemlerinin tanınmış ressam ve sanatçılarıydılar. Bu sanatçılar fotoğrafın keşfi ile yeteneklerini bu yöne kaydırdılar.

Son 80 yılda büyük aşamalar gösteren fotoğrafın varlığı öncelikle “yaşamın katıksız olarak resmedilmesi” gerçeğine dayanıyor.

Fotoğrafa bakış açısı ne olursa olsun, o; bir şeyleri, bizleri, sosyal olayları, doğayı, tarihsel ve kültürel değerleri belgeliyordur. Ancak gerçekler yorumlandığında, yani fotografik görüntüye estetik biçim ve anlam yüklendiğinde fotoğraf o zaman gerçekten değer kazanacaktır.

Fotoğraf makinelerinin gelişimine kısaca bakalım