Kadrajımızdaki Altın Oran ve 1/3 Kuralı Nedir?


Esasen Fotoğrafçılıkta kullandığımız Altın Oran(Golden ratio) ve 1/3 Kuralı(Rule of thirds) kavramları aynı anlamda kullanılmaktadır.

Altın Oran’nın daha kolay ifadesi 1/3 kuralıdır. Fotoğraf makinemizin Canlı Görüntü(Live view) sisteminde bulunan ızgara sistemi ekranı dikeyde ve yatayda dokuz eşit parçaya böler. Gelişmiş makinelerde vizörlerde de bu ızgaraları görmek mümkündür. Görsel sanatlarda estetik amaç olarak kullanılan 1/3 kuralı ilk defa 1797 yılında Remarks on Rural Scenery kitabında John Thomas Smith tarafından ele alınmıştır. Burada amaç ızgaranın kesişen bölgelerine denk getirilen nesnelerle fotoğrafı göze daha hoş bir hale getirerek kompozisyonlar yaratmaktır.

Altın oran(Golden ratio) tam anlamı ile biraz daha derin bir kavram esasında tüm dünyada eski Mısırlılılar ve Yunanlılar tarafında bulunmuş, mimaride, matematik ve sanatta, kullanılmıştır.

Doğada çevremizde hep bulunan insanların çok sonraları keşfettikleri 

Altın Oran’ın formülü CB/AC = AB/CB  =  1,618033988749894 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altın Oran’ı en basit olarak anlatımı şöyledir.

 

 

 

Bu kareyi ortasından iki eşit dikdörtgen oluşturacak şekilde ikiye böleriz.

 

 

 

 

 

Dikdörtgenlerin ortak kenarının, karenin tabanını kestiği noktaya pergelimizi koyalım.

 

 

 

 

 

Pergelimizi öyle açarız ki, çizeceğimiz daire, karenin karşı köşesine değer,  yarı çapı, bir dikdörtgenin köşegeni olur. karenin tabanını, çizdiğimiz daireyle kesişene kadar uzatırız ve yeni çıkan şekli dikdörtgene tamamladığımızda, karenin yanında yeni bir dikdörtgen elde etmiş oluruz.

Dikdörtgenin taban uzunluğunun B  karenin taban uzunluğuna oranı bize Altın Oran’ı verir.  Karenin taban uzunluğu A büyük dikdörtgenin taban uzunluğuna C oranı da Altın Oranı ifade eder.  A’yı  B’ye böldüğümüzde 1,6180339 elde ederiz ve yine  C ‘yi A’ya böldüğümüzde de 1,6180339 elde ederiz.

Sonunda elde ettiğimiz dikdörtgene Altın dikdörtgen denir.  Bu altın dikdörtgenin uzun kenarının, kısa kenarına oranı’da Altın orandır.

Biz fotoğraf makinemiz de kadrajımızın da bu altın dikdörtgen olduğunu varsayarak fotoğraf çekeriz.

Tam altın oran olmasa da aynısı gibi kabul edip bu kurala fotoğrafçılıkta 1/3 kuralı da diyebiliriz.

Işığınız Bol olsun……